home english you tube AMT facebook twitter 

VRIENDENKRING

Red het Marionettentheater !
sluiting dreigt voor geliefd marionettentheater

Meer nieuws over de beeindiging van de gemeentesubsidie

Steunt u ons als Vriend of Speciale Vriend?

Vrienden (vanaf 25,- / per jaar)
Wilt u ons theater moreel en financieel steunen?
Meldt u dan aan als Vriend van het Amsterdams Marionetten Theater!
Jaarlijkse bijdrage: minimaal € 25,-.
* Voor Vrienden ligt bij de marionettenvoorstellingen altijd een vrijkaart klaar (uitgezonderd opera high tea's en gastconcerten).
* Vrienden krijgen onze seizoenfolders gratis thuisgestuurd en ontvangen regelmatig extra informatie.

U kunt zich aanmelden (svp vermelden: naam / adres / tel.)
* per email: info@marionettentheater.nl
* telefonisch 020-6208027

Speciale Vrienden en fiscale informatie
Wilt u meer doen om ons te helpen, en bent u geinteresseerd in de fiscale mogelijkheden? U steunt ons extra als Speciale Vriend!
Meer informatie

Eenmalige financiële bijdrage
Uiteraard is een eenmalige financiële bijdrage ook zeer welkom.
Uw bijdrage kunt u overmaken op:
IBAN NL56  INGB  0004 7488 11
t.n.v. Amsterdams Marionetten Theater, o.v.v. 'eenmalige donatie'.

culturele AnbiCulturele Anbi
De Stichting Amsterdams Marionetten Theater is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent:
* vrijstelling van schenkings- en erfrecht.
* u kunt uw gift vaak aftrekken van de belasting

RSIN / fiscaal nummer: 0076.01.128
Kamer van Koophandel: 41204520 (SBI-code: 90041 - Theaters)
IBAN  NL 56INGB 0004748811
BIC INGBNL2A