home english you tube AMT facebook twitter 

ON LINE DONATIE

Wilt u ons theater moreel en financieel steunen?
U kunt zich aanmelden als Vriend van het Amsterdams Marionetten Theater,
of een periodieke gift overwegen.

Maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor een eenmalige financiële bijdrage.
Elk bedrag is welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken op:
IBAN NL56  INGB  0004 7488 11
t.n.v. Amsterdams Marionetten Theater, o.v.v. 'eenmalige donatie',

Of u kunt direct on line doneren:
on line donatie

 


De Stichting Amsterdams Marionetten Theater is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw gift onder bepaalde voorwaarden in aftrek kunt brengen.
Desgewenst sturen wij u gaag informatie over de fiscale mogelijkheden betreffende donaties en legaten.

 


Heeft u nog vragen? U kunt contact met ons opnemen per email (info@marionettentheater.nl)
of bellen met Frederieke Cannegieter: 020-6208027.

RSIN / fiscaal nummer: 0076.01.128
Kamer van Koophandel: 41204520 (SBI-code: 90041 - Theaters)
IBAN  NL 56INGB 0004748811
BIC INGBNL2A