home english you tube AMT facebook twitter 

FISCAAL SCHENKEN

culturele AnbiCulturele Anbi
De Stichting Amsterdams Marionetten Theater is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent:
* vrijstelling van schenkings- en erfrecht.
* u kunt uw gift vaak aftrekken van de belasting

Sluiting dreigt voor geliefd marionettentheater
Meer nieuws over de beeindiging van de gemeentesubsidie

Periodieke Gift als Speciale Vriend
fiscaal extra aantrekkelijk:
meer steun voor hetzelfde geld

Speciale Vrienden verbinden zich voor 5 jaar aan ons theater met een ‘periodieke gift’ (vanaf € 200). Een periodieke gift biedt voor u extra fiscale voordelen, en voor ons biedt het een solide financiële basis voor de komende jaren. Uw jaarlijkse gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, er geldt géén minimum of maximum zoals bij andere donaties. Voor Speciale Vrienden ligt bij de marionettenvoorstellingen altijd een vrijkaart klaar (uitgezonderd opera high tea's). 
Door de Geefwet Cultuur mogen giften voor maar liefst 125% worden afgetrokken.
Voorbeeld: wanneer u een schenking doet van € 500,- mag u €625,- aftrekken. Daardoor kost de gift u – afhankelijk van het belastingtarief – netto slechts zo’n €175,-. Een schenking van 1000 euro kost de gever – afhankelijk van het belastingtarief - netto 350 euro.
Formulier Periodieke Gift Amsterdams Marionetten Theater
(u kunt ook met ons contact opnemen voor een versie in Word).
Sinds 2014 is een notariële akte niet meer nodig. Voor de Belastingdienst volstaat een schriftelijke overeenkomst tussen u en onze Stichting.
U kunt uw voordeel berekenen via de schenk-calculator

Legaat & Nalatenschap
Een heel bijzondere manier om (een klein deel van) uw nalatenschap vorm te geven is een legaat . Uw liefde voor cultuur leeft dan voort: u biedt toekomstige generaties de mogelijkheid te genieten van theater en muziek. Misschien heeft u wel eens overwogen om een bedrag na te laten aan een van de grote, bekende goede doelen?  Juist met een bescheiden legaat aan een kleinschaliger goed doel verricht u wonderen...     
Onze instelling is als ‘ANBI’ vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht.

Andere vormen van steun:
Vrienden / Adopteer een marionet / eenmalige donaties
Meer informatie

Financiele situatie van onze Stichting
De Stichting Amsterdams Marionetten Theater (culturele ANBI) ontvangt geen structurele subsidie. Wij verwerven eigen inkomsten met o.a. besloten 'operadiners' en zaalverhuur. De vaste kosten zijn laag, dankzij zuinig financieel beleid en de enthousiaste inzet van onze medewerkers (waaronder vele vrijwilligers).
Per 2017 is de bescheiden Gemeentesubsidie (vooral bedoeld voor de huisvesting) beeindigd. Maar zonder een steuntje in de rug kunnen wij niet voortbestaan. Verhoging van de entreeprijzen zou de laagdrempeligheid van de voorstellingen in gevaar brengen; het is juist onze missie om een gevarieerd publiek, van jong tot oud, kennis te laten maken met klassieke muziek en opera.
Gaat dit unieke marionettentheater en bijzonder cultureel erfgoed u aan het hart? En wilt u – of mensen in uw omgeving - helpen het theater open te houden? Met uw steun gaat dat lukken!

Contact
Wij helpen u graag met informatie over de fiscale mogelijkheden betreffende donaties en legaten. U kunt contact met ons opnemen per email (info@marionettentheater.nl)
of bellen met Frederieke Cannegieter: 020-6208027.

RSIN / fiscaal nummer: 0076.01.128
Kamer van Koophandel: 41204520 (SBI-code: 90041 - Theaters)
IBAN  NL 56INGB 0004748811
BIC INGBNL2A  

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw steun!