YT      facebook      twitter      www.marionettentheater.nl

Adopteer een Marionet      
kies een andere marionet

’Jeannot’-2- (uit ’Het Luchtkasteel’)
heeft uw hulp nodig!

Het marionettentheater wordt met sluiting bedreigd, door verlies Gemeentesubsidie.
Adopteer Jeannot (of een van zijn collega's), en steun het marionettentheater!
Deze marionet helpt u al met een bedrag vanaf € 100,- .

Adopteer nu
Stuur een mail naar info@marionettentheater.nl of bel 020-6208027.
U ontvangt bericht over de wijze van betaling.

Als u uw adres doorgeeft ontvangt u een foto van de door u geadopteerde marionet met een leuke verrassing, en een vrijkaart voor een voorstelling.
Jeannot is u dankbaar!

U kunt ervoor kiezen om voor 1 jaar te steunen, of voor meerdere jaren.
Deze steun-actie betreft een symbolische adoptie; alle marionetten blijven eigendom van de Stichting Amsterdams Marionetten Theater. Een marionet kan geadopteerd worden door meerdere personen.

Een bijzonder kado
Wat denkt u van een symbolische adoptie als origineel kado? Voor vrienden of... om zelf kado te vragen bij een speciale gelegenheid.
Ik ontvang graag meer info over kado-adoptie
.

Adoptie Plus
U kunt ook kiezen voor Adoptie Plus.
Deze regeling voor ‘periodiek schenken’ (5 jaar) biedt voor u extra belastingaftrek en geeft het marionettentheater een solide financiële basis voor de komende jaren. Adoptie Plus is mogelijk met een periodieke schenking vanaf € 200,- (u kiest zelf het bedrag).
U ontvangt een foto met een leuke verrassing en een vrijkaart, en wordt uitgenodigd voor een Meet & Greet met uw favoriete personage en een kijkje backstage (max. 5 personen).
Uw jaarlijkse gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, er geldt géén minimum of maximum zoals bij andere donaties.
Door de Geefwet Cultuur mogen giften voor maar liefst 125% worden afgetrokken. Een voorbeeld: wanneer u een schenking doet van € 500,- mag u €625,- aftrekken. Daardoor kost de gift u – afhankelijk van het belastingtarief – netto slechts zo’n €175,-.
Formulier Periodieke Gift Amsterdams Marionetten Theater
(u kunt ook met ons contact opnemen voor een versie in Word).
Ik ontvang graag meer informatie over Adoptie Plus
Of bel 020-6208027

Stichting Amsterdams Marionetten Theater is aangemerkt als culturele ANBI

ANBI  Red

020-6208027
info@marionettentheater.nl

www.marionettentheater.nl