YT      facebook      twitter

      www.marionettentheater.nl


Red het Marionettentheater !

sluiting dreigt voor geliefd marionettentheater

De (geringe) gemeente-subsidie, vooral bedoeld voor de huisvesting van het Amsterdams Marionetten Theater, is na 30 jaar beëindigd. 
Dankzij de hulp van velen en een 'noodscenario' kunnen we dit jaar gelukkig nog open blijven. Maar de nood is hoog: zonder steuntje in de rug kan dit unieke theater de jaren daarna niet voortbestaan!
Verderop: meer informatie / aandacht media

lpt u het maronettentheater open te houden?
Zo kunt u ons helpen:

* Adopteer een Marionet
Helpt u een van onze marionetten? Adoptie is al mogelijk vanaf 25,-. Informatie   

* Speciale Vriend
een periodieke gift met grote fiscale voordelen
Informatie over de fiscale voordelen en  downloaden formulier

* Vriend(vanaf 25,- / per jaar) Informatie

* Eenmalige bijdrage
IBAN: NL56  INGB  0004 7488 11
t.n.v. Amsterdams Marionetten Theater, o.v.v. 'eenmalige donatie'.  Elk bedrag is welkom!

* Legaat: uw liefde voor cultuur leeft voort. 
Informatie: een bescheiden legaat aan een kleinschalig goed doel.

* Zaalhuur Informatie  

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw steun!

Meer informatie
Het AMT ontving de afgelopen 30 jaar een klein subsidiebedrag van de Gemeente Amsterdam, vooral bedoeld voor de huisvesting. Het besluit van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om deze subsidie (Amsterdams Kunstenplan) in 2017 te beeindigen kwam totaal onverwacht, gezien de grote waardering van zowel publiek als recensenten en vakgenoten in binnen- en buitenland.
Een uniek theatergenre dreigt nu uit Nederland te verdwijnen: de ambachtelijke expertise zal voorgoed verloren gaan voor toekomstige generaties.
Met uw morele en financiele steun, en de hulp van particuliere fondsen, hopen we het AMT te kunnen behouden. Doet u mee?

Contact
Heeft u vragen of suggesties? Wij horen het graag! U kunt contact met ons opnemen via info@marionettentheater.nl
of bellen met Frederieke Cannegieter: 020-6208027.

Bankrekening:
NL 56INGB 0004748811
BIC INGBNL2A  
RSIN / fiscaal nummer: 0076.01.128
Kamer van Koophandel:
41204520 (SBI-code: 90041 - Theaters)

ANBI

020-6208027
info@marionettentheater.nl

www.marionettentheater.nl

      Verliezen deze marionetten straks hun theater?

 


Amsterdams marionetttentheater
Amsterdam marionette theatre